Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Endring i Plan og Bygningsloven
Hopp til hovedinnhold

Endring i Plan og Bygningsloven

 Fra 01.07.15

Før du begynner, er det lurt å kontakte kommunen for å avklare/få tak i:

• Situasjonskart for din eiendom
(Kan også hentes fra: https://www.selbu.kommune.no/kart/Sider/default.aspx)
• Reguleringsplan med bestemmelser
• Kommuneplan arealdel med bestemmelser
• Kommunale vedtekter
• Bygg kan ikke plasseres over ledninger i grunnen.
Husk at det er du selv (Tiltakshaver/Eier) som er ansvarlig for at alle lover og regler blir fulgt når du bygger. Kontakt kommunen om du er usikker på om du kan bygge uten å søke.

Det kan også være lurt å bruke Direktoratet for Byggkvalitet(dibk.no), sin veiviser under:

http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Nyheter-byggeregler/bygg-uten-a-soke-fra-1.-juli/


- Garasje 17 spørsmål (17 spørsmål)
- Garasje med separat rom (18 spørsmål)
- Hagestue, lysthus, vedbod og sykkelbod (16 spørsmål)
- Verksted, atelier eller kontor (17 spørsmål)

Informasjonsark om de nye byggereglene:
http://dibk.no/no/Om_oss/Arkiv/Nyhetsarkiv/informasjon-om-de-nye-byggereglene/


Det vil også bli lagt ut veiledning til byggesaksforskriften (Sak 10), på dibk.no sine sider. Her vil det være beskrevet nærmere om hva som ligger inn under: Bygg uten og søke.

Dere kan også se på Lovdata sine sider under, som inneholder Plan- og bygningslov, som beskriver hva som er søknadspliktig, Fjerde del: Byggesaksdel:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/*#KAPITTEL_4

Når bygget er ferdig, skal kommunen varsles.
E-post eller brev med varsel om ferdigstillelse m/ situasjonskart.
Situasjonskart med inntegnet plassering av bygning med målsetting og avstand til grense.

Oppdatert: 30.06.2015 13:40
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook