Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Egengodkjent reguleringsplan Samstad Nordre hyttefelt ved Sørungen PlanID 2007-000-2
Hopp til hovedinnhold

Egengodkjent reguleringsplan Samstad Nordre hyttefelt ved Sørungen PlanID 2007-000-2

 Detaljergulering for Samstad Nordre hyttefelt ved Sørungen, gårds- og bruksnummer 138/1 og PlanID 2007-000-2 ble vedtatt i kommunestyret den 24.04.2017. Relevante plandokumenter, saksframlegg og protokoller fra politisk behandling følger nedenfor.

plankart Samstad Nordre datert 05.12.16.pdfplankart Samstad Nordre datert 05.12.16.pdf

planbestemmelser Samstad Nordre 10.08.17.pdfplanbestemmelser Samstad Nordre 10.08.17.pdf

 
 

10.08.17: En mindre justering av planbestemmelsene er foretatt i henhold til saksframlegg 2.gangs behandling og politisk behandling  i planutvalg 06.04.17 og kommunestyrebehandling 24.04.17. De mindre justeringene gjelder parkering og vinterbrøyting, se saksfremlegg side 6-7, og tilhørende justering av bestemmelsene i henhold til dette, se planbestemmelsene pkt. 4.1 og 4.2.

 

Den mindre endringen av planbestemmelsene går konkret i:

 

Pkt. 4.1, tekst ut : "Alle veger kan vinterbrøytes etter den til enhver tid gjeldende brøyteordning"

 

Erstattet med : "Det kreves vinterbrøyting av alle felles adkomstveger innen planområdet. Dette for å ivareta tilgang til alle tomter, og samtidig for å unngå potensiell konflikt med overparkering av eksisterende parkeringsplasser nær planområdet."

 

Pkt. 4.2, tekst ut: "Dersom vinterbrøyting av adkomstveger ikke gjennomføres, henvises hytteeierne til felles parkeringsplass ved Sørungvegen"

 

Erstattet med: "Det kreves vinterbrøyting av alle felles adkomstveger innen planområdet. Dette for å ivareta tilgang til alle tomter, og samtidig for å unngå potensiell konflikt med overparkering av eksisterende parkeringsplasser nær planområdet."


​​
Oppdatert: 10.08.2017 09:06
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook