Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Egengodkjent reguleringsplan Selbu sentrum - PlanID 2016-000-6
Hopp til hovedinnhold

Egengodkjent reguleringsplan Selbu sentrum - PlanID 2016-000-6

 VEDTATT REGULERINGSPLAN 2016-000-6
Detaljregulering for Selbu sentrum

Kommunestyret vedtok i møte 26.06.17 i sak 41/17, ny reguleringsplan for Selbu sentrum.
Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er tilgjengelige på kommunens Servicetorg, eller leses direkte her: https://www.selbu.kommune.no/reguleringsplaner/Egengodkjente%20planer/Sider/Detaljregulering-Selbu-sentrum---Vedtak-KS-26.06.2017-.aspx
 
Frist for å klage på vedtaket er satt til innen 04.08.2017.
 
Oppdatert: 04.07.2017 10:17

 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook