Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Kunngjøring om forhåndsstemmegivning
Hopp til hovedinnhold

Kunngjøring om forhåndsstemmegivning

 Innenriks velgere som ønsker å avgi forhåndsstemme ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011, kan gjøre det i tidsrommet fra og med 10. august til og med 9. september. Valgting er mandag 12. september 2011

Du kan avgi forhåndsstemme i Selbu rådhus til følgende tider:

Mandag til fredag, kl. 08.00 - 15.00

Lørdag 3. september  kl. 09.00 - 15.00

Fredag 9. september  kl. 08.00 - 20.00

Hvis forhåndsstemmen skal sendes til en annen kommune må du være ute i god tid, slik at stemmen rekker å komme frem til hjemkommunen din innen valgdagen.

Stemmer du utenfor egen kommune, må du enten bruke generelle stemmesedler som du får utdelt, eller selv ha med stemmesedler fra din kommune. Den generelle stemmeseddelen inneholder ikke kandidatnavn, kun partinavn. Dersom du ønsker å gi personstemmer til kandidater, må du derfor selv skaffe stemmesedler fra egen kommune. Det samme gjelder hvis du stemmer utenfor fylket ditt.
 
Husk legitimasjon!
Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Kravet til legitimasjon er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.
 
Er du syk eller ufør?
Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på annen måte, kan du avgi forhåndsstemme til ambulerende stemmemottaker der du oppholder deg. Ta kontakt med valgstyret på telefon 73 81 67 00 for å avtale tid.
 
Forhåndsstemmegivning på Selbu sykehjem kunngjøres med oppslag på institusjonen.
 
Oppholder du deg i utlandet?
Dersom du bor eller av andre grunner oppholder deg i utlandet eller på Svalbard og Jan Mayen, kan du forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner, hos særskilt oppnevnte stemmemottakere eller du kan brevstemme. Se www.valg.no for mer informasjon.
 
Valgkort
Alle velgere får tilsendt valgkort. På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det går raskere for deg å stemme dersom du tar det med.
 
Er du i tvil om hvordan du skal forholde deg, kan du kontakte valgstyret på telefon 73 81 67 00. Du finner også generell informasjon om valget på www.valg.no
 

 

Oppdatert: 09.08.2011 08:19
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook