Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Endring i forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy, Selbu kommune
Hopp til hovedinnhold

Endring i forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy, Selbu kommune

 Endringen trer i kraft straks

​Med bakgrunn i fylkesmannens funn av avvik i kommunens lokale forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy, vedtok Selbu kommunestyre den 26.05.2015 at § 3, 2. ledd i Forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy, Selbu kommune, Sør-Trøndelag ble endret fra å omfatte alle innsjøer og vassdrag til å omfatte 8 navngitte vann. Muligheten for å bruke elektrisk motor begrenses dermed til de vann som er nevnt i ny §3, 1. og 2. ledd.

§3 i Forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy, Selbu kommune, Sør-Trøndelag:

§ 3. Motorfartøy på innsjø
Ferdsel med motorfartøy er tillatt på følgende innsjøer i Selbu kommune (jamfør lovens § 4 og § 5 b):
a)Selbusjøen
b)Store Slindvatn
c)Sørungen
d)Store Dragstsjø.

I tillegg tillates ferdsel med elektrisk påhengsmotor ved fiske og ved transport til hytter som ikke ligger ved vei på
følgende vann i Selbu kommune:
a) Rensjøen
b) Litjslindvatnet
c) Østerungen
d) Stor-kalvsjøen
e) Usmesjøen (på den del som ligger innenfor Selbu kommune)
f) Hersjøen
g) Børsjøen
h) Litjdrakstsjøen

Endringen trer i kraft straks.

Lovteksten i sin helhet  kan leses på Lovdata.no - https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2015-05-26-635

 

Oppdatert: 19.06.2015 13:51
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook