Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Høring nye vegnavn pågående reguleringsarbeid, hyttefelt Østrungen, gbnr. 122/3, 123/1 og 125/1
Hopp til hovedinnhold

Høring nye vegnavn pågående reguleringsarbeid, hyttefelt Østrungen, gbnr. 122/3, 123/1 og 125/1

 Nedenfor følger to kartskisseevedlegg. Ett inntegnet med forslag til nye vegnavn, ett uten noe som helst og som er ment som grunnlag for at innsender kan tegne inn sine forslag. Se tekst under for mer informasjon.

forslag vegnavn reguleringsplan hyttefelt Østrungen.pdfforslag vegnavn reguleringsplan hyttefelt Østrungen.pdf

Rett over denne tekstslinja ligger to kart i pdf-format. Det ene viser forslag til vegnavn i det pågående reguleringsplanarbeidet for hyttefelt ved Østrungen, mens det andre er tomt for forslag, og er ment som skisse for de som har meninger om nye vegnavn og ønsker å ytre dette i denne prosessen.

Det øverste kartvedlegget har inntegnet nye vegnavnforslag med ulike fargetusjer, og nede i venstre hjørne av det vedlagte kartet står navnene oppsummert.

Forslag til nye vegnavn (per dags dato) innen planområdet er:

-Heggenvegen (gul farge i "forslag vegnavn...pdf-filen i vedlegget her)
-Storbekkvegen (rosa farge)
-Litjstugguvegen (grønn farge, sørvest i kartet)
-Litjdalsvegen (blå farge)
-Svartbekkvegen (grønn farge, øst i kartet)


Det nederste kartvedlegget ("forslag tomtedelingsplan hyttefelt Østrungen.pdf") er der for at det kan lastes ned og printes ut, og deretter at innsender kan tegne inn forslag til vegnavn (bruk gjerne ulike fargetusjer for å skille de nye vegene, og husk nye navn), og deretter scanne inn og laste opp til postmottak@selbu.kommune.no 
Alternativt kan forslag sendes inn via postgang, da til Selbu kommune, plan, areal og teknikk, Gjelbakken 15, 7580 Selbu.

En annen måte å uttale seg på her , er å sende inn høringsuttalelse uten å legge ved noe scannet kartvedlegg, men husk eventuelt å skrive noe i høringsuttalelsen alá "jeg ønsker at forslag til nytt vegnavn som per nå ligger inne som vegnavn X i forslag endres til vegnavn Y", slik at kommunen har anledning til å forstå hvilken veg innsender sikter til.

Om høringsuttalelsen kommer med vedlagt scannet kart eller ikke, husk vennligst å merke den "høring vegnavn reguleringsplan hyttefelt Østrungen" (dette for å skille mellom høring på nye vegnavn og høring på selve planarbeidet).

Frist til å komme med  forslag til nye vegnavn for nye veger innen planområdet for reguleringsplan hyttefelt Østrungen settes til 25.06.17

​​​
Oppdatert: 09.05.2017 18:11
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook