Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Kjelstadfossen kraftverk
Hopp til hovedinnhold

Kjelstadfossen kraftverk

 Søknad om tillatelse til å bygge Kjelstadfossen kraftverk i Selbu kommune

Selbu Energiverk AS søker om tillatelse etter vannressursloven til å bygge Kjelstadfossen kraftverk i Garbergelva. Småkraftverket vil gi en årlig kraftproduksjon på 12,6 GWh. Dette tilsvarer strømbruken til ca. 800 husstander.

 
Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn ved Servicetorget i Selbu kommune og på NVEs nettsider NVE - konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Henning Holt på tlf.: 901 85 365 eller e-post: henning.holt@selbu-energiverk.no. Høringsuttalelser kan sendes oss elektronisk via nve - konsesjonssaker, per e-post til NVE​ eller per post til NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innen 24.05.2019.
Oppdatert: 28.03.2019 13:02
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook