Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan-Engsetåsen boligfelt
Hopp til hovedinnhold

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan-Engsetåsen boligfelt

 I hht. Plan-og bygningslovens §12-12, kunngjøres herved Selbu kommunestyres vedtak av 14.12.2015, om godkjenning av reguleringsplanen
Engsetåsen boligfelt PlanId 2014-000-5

Engsetåsen boligfelt_reguleringsbestemmelser_planforslag_revidert 11.12.15.pdfEngsetåsen boligfelt_reguleringsbestemmelser_planforslag_revidert 11.12.15.pdf

Plankart Engsetåsen boligfelt - revidert 08.06.15.pdfPlankart Engsetåsen boligfelt - revidert 08.06.15.pdf

Protokoll fra behandling i kommunestyret 14.12.15.pdfProtokoll fra behandling i kommunestyret 14.12.15.pdf

saksframlegg Engsetåsen til 2.gangs behandling.pdfsaksframlegg Engsetåsen til 2.gangs behandling.pdf

Planbeskrivelse Engsetåsen - revidert 08.06.15.pdfPlanbeskrivelse Engsetåsen - revidert 08.06.15.pdf

VA-prinsipper for Engsetåsen- revidert 08.06.15.pdfVA-prinsipper for Engsetåsen- revidert 08.06.15.pdf

 

Klageadgang
 
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages, og klagefristen er satt til 08.02.16 . Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klagen sendes Plan og kommunalteknikk, Miljø og Landbruk i Selbu kommune, Gjelbakken 15, 7580 Selbu.
Oppdatert: 15.01.2016 13:08
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook