Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan Havernesset PlanID 2018-000-5 gbnr. 64/12 m.fl
Hopp til hovedinnhold

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan Havernesset PlanID 2018-000-5 gbnr. 64/12 m.fl

 I henhold til plan- og bygningslovens §12-12 kunngjøres herved Selbu kommunestyres vedtak av 24.06.18, sak 46/19 vedrørende egengodkjenning av reguleringsplan Havernesset, PlanID 2018-000-5, gbnr. 64/12 m.fl.

vedtatt plankart reguleringsplan Havernesset PlanID 2018-000-5 sist revidert 06.02.19.pdfvedtatt plankart reguleringsplan Havernesset PlanID 2018-000-5 sist revidert 06.02.19.pdfKlageadgang

​I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages, og klagefristen er satt til 01.08.19.

Klagen må være skriftlig, skal begrunnes, og skal nevne det vedtaket det klages over.

Klagen sendes Selbu kommune, avdeling Plan, areal og teknikk, Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Klage kan også fremmes ved å sende epost til postmottak@selbu.kommune.no 

Alternativt kan klageskjema benyttes. Elektronisk klageskjema finnes her​

Oppdatert: 03.07.2019 12:55
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook