Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan Hersjølia hyttefelt PlanID 2018-000-4, del av gbnr. 101/1 og 102/1
Hopp til hovedinnhold

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan Hersjølia hyttefelt PlanID 2018-000-4, del av gbnr. 101/1 og 102/1

 I henhold til plan- og bygningslovens §12-12 kunngjøres herved Selbu kommunestyres vedtak av 08.04.19, sak 33/19 vedrørende egengodkjenning av reguleringsplan Hersjølia hyttefelt, PlanID 2018-000-4, del av gbnr. 101/1 og 102/1. 

Hersjølia hyttefelt - plankart - revidert 12.03.2019.pdfHersjølia hyttefelt - plankart - revidert 12.03.2019.pdfKlageadgang

​I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages, og klagefristen er satt til 22.05.19.

Klagen må være skriftlig, skal begrunnes, og skal nevne det vedtaket det klages over.

Klagen sendes Selbu kommune, avdeling Plan, areal og teknikk, Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Klage kan også fremmes ved å sende epost til postmottak@selbu.kommune.no 

Alternativt kan klageskjema benyttes. Elektronisk klageskjema finnes her​


Oppdatert: 26.04.2019 11:12
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook