Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan-Kolvikodden hyttefelt
Hopp til hovedinnhold

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan-Kolvikodden hyttefelt

 I hht. Plan-og bygningslovens §12-12, kunngjøres herved Selbu kommunestyres vedtak av 14.12.2015, om godkjenning av reguleringsplanen
Kolvikodden hyttefelt PlanId 2014-000-4

 
 
 
 
 
Klageadgang
 
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages, og klagefristen er satt til 08.02.16 . Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klagen sendes Plan og kommunalteknikk, Miljø og Landbruk i Selbu kommune, Gjelbakken 15, 7580 Selbu.
Oppdatert: 15.01.2016 12:44
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook