Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Kunngjøring varsel om oppstart reguleringsarbeid Sentrum vest, gbnr. 64/1 m.fl
Hopp til hovedinnhold

Kunngjøring varsel om oppstart reguleringsarbeid Sentrum vest, gbnr. 64/1 m.fl

 I henhold til pbl. §12-8 varsles det herved om oppstart for planarbeid for detaljregulering Sentrum vest, gbnr. 64/1 m.fl. Tiltakshaver er Norsk prosjektutvikling AS og HS Arealplan AS er engasjert som plankonsulent.


Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boliger, forretninger og næringsvirksomhet innenfor planområdet.

planområdet.PNG

Vedlagt ligger varslingsbrev som utdyper hensikt med planarbeidet, beliggenhet og planområde, gjeldende reguleringsplan m.m. samt vurdering av planarbeidet opp mot konsekvensutredningsforskrift ( vedlegget "KU-vurdering -sentrum vest").Beboere og myndigheter bes ta kontakt ved eventuelle spørsmål til planarbeidet. 

Eventuelle merknader til planarbeidet på nåværende tidspunkt bes rettet til HS Arealplan v/ Håvard Skaden. Fortrinnsvis via epost til hs@hsarealplan.no. Forslagsstiller kan også kontaktes på telefon 41676496, evt. brev Lanøyåsen 61, 1679 Kråkerøy.

Frist for å komme med merknad til oppstartsvarselet settes til 28.06.2019.
Oppdatert: 28.05.2019 16:37
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook