Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Kunngjøring vedtatt planprogram ifm. detaljregulering Varmdal kolonihage, gbnr. 2/5
Hopp til hovedinnhold

Kunngjøring vedtatt planprogram ifm. detaljregulering Varmdal kolonihage, gbnr. 2/5

 Planutvalget godkjente 28.11.18, sak 58/18 planprogram for Varmdal kolonihage, gbnr. 2/5 i forbindelse med kommende reguleringsarbeid for eiendommen.Planprogrammet godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens §12-9 og konsekvensutredningsforskriftens §6. Fastsatt planprogram kan ikke påklages. ​ 

 
Vedtaket av planprogrammet angår ikke behandlingen av selve planforslaget for detaljregulering Varmdal kolonihage som det ble varslet oppstart på våren 2018 samtidig som planprogrammet ble sendt på høring. Planforslaget er enda ikke utarbeidet, og er således ikke oversendt kommunen for behandling. Når dette skjer, vil planforslaget sendes ut på høring. Eventuelle spørsmål rundt planarbeidet på nåværende tidspunkt kan rettes til forslagsstiller Allskog.
Oppdatert: 07.12.2018 10:51
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook