Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Manntallet utlagt til offentlig ettersyn
Hopp til hovedinnhold

Manntallet utlagt til offentlig ettersyn

 Står du i manntallet

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i september.
Du kan undersøke om du står i kommunens manntall på følgende steder:
For Draksten krets Draksten oppvekstsenter
For Ytre Selbustrand krets Frisørhjørnet
For Indre Selbustrand krets Frisørhjørnet
For Innbygda krets B. Langseth
For Mebond krets Selbu rådhus
For Øverbygda krets Blomsterbua
For Vikvarvet krets Vikvarvet barnehage
For Flora krets Vertshuset Caroline
 
Dersom noen av disse stedene periodevis er utilgjengelige, er hovedmanntallet for hele Selbu lagt ut i Selbu Rådhus og Selbu folkebibliotek.
Manntallet legges ut til offentlig ettersyn i perioden 20. juli og fram til valgdagen.
 
Har du nylig flyttet til kommunen og folkeregisteret har mottatt din flyttemelding innen 30. juni 2011, skal du stå i tilflyttingskommunens manntall. Ble melding om flytting mottatt etter denne dato, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme der på valgdagen eller avgi forhåndsstemme. Tid og sted for ordinær forhåndsstemmegivning blir kunngjort senere.
 
Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.
 
Valgstyrets adresse er: Selbu kommune, v/valgstyret, Gjelbakken 15, 7580 Selbu.
 
Oppdatert: 21.07.2011 10:39
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook