Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Nytt fra teknisk drift
Hopp til hovedinnhold

Nytt fra teknisk drift

 Prosjekter som er under arbeid:

Nytt høydebasseng Flora
På forsommeren ble det registrert bakterier i vannet i Flora, og årsaken viste seg etter hvert å stamme fra høydebassenget overfor Dullum. Nå er gammelt bassenget fjernet, og et nytt glassfiberbasseng på 75 m3 er kommet på plass.
Selve bassenget er levert av Brimer Kvamsøy AS, grunnarbeidene er utført av Kyllo Maskin AS, elektroinstallasjoner av K. Eidem Elektro AS, mens VA-arbeidene er utført i egenregi. Kostnadsrammen  er på kr 700.000,-
 
Ny avløpspumpestasjon Moheim
Ved Moheim i Innbygda skal eksisterende kloakkpumpestasjon skiftes ut. Stasjonen pumper i dag kloakk fra området Molia, Øyberget og Sirum til renseanlegget i Innbygda. Ny stasjon skal gjøre det samme, i tillegg blir den forberedt for pumping til nytt renseanlegg når det kommer på plass.
Anbudsrunde på levering av pumpestasjon er gjennomført, og leverandør blir Grundfos Pumper AS. Grunnarbeidene vil i hovedsak bli utført i egenregi med innleie av maskiner.
Kostnadsrammen er på kr 730.000,-
 
Kryssing NEA med vannledning ved Gjelbakken
Hovedvannforsyninga til Mebond og Vikvarvet krysser Nea nedstrøms Gjelbakken bru. Over tid har elvestrømmen blottlagt ledningen på enkelte partier slik at den lett kan bli skadet av ytre påkjenninger. Det skal nå legges en ledning i tillegg parallelt med den gamle, konkret for å opprettholde forsyningssikkerheten.
Prosjektet er i disse dager ute på anbud, og gjennomføringa er planlagt skal skje i løpet av vinter. Endelig tidspunktet bestemmes ut i fra vannføringa i elva.
Kostnadsrammen er på kr. 500.000,-
Oppdatert: 17.12.2012 09:50
Aktuelle sider
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook