Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Nyttekjøring med snøscooter ved Hersjøen
Hopp til hovedinnhold

Nyttekjøring med snøscooter ved Hersjøen

 Trasé for nyttekjøring ved Hersjøen

scootertrasé hersjøen.PNG
Kartet du ser her viser gjeldende trasé for nyttekjøring med snøscooter ved Hersjøen, og ble ferdig saksbehandlet som delegert vedtak 15. januar 2019. Traseen er den samme som ble midlertidig godkjent 21. desember 2018, og tilsvarer kartet hytte-/grunneierne fikk tilsendt på e-post fra Hersjø Kråssådal Utmarkslag før jul. Endring i blått som vist i kartet er godkjent. Grønn trasé er uendret fra tidligere.

Endringen i traseen har innvirkning på alle tillatelser gitt til kjøring i området i perioden 2017-2022. Dette har innvirkning på utfart fra parkeringene ved Synnåsen (ikke inntegnet) og Seljeåsen (vinterparkering Bårdsgardsvegen).

Vedtaket regnes som en oppdatering av kart til tidligere gitte tillatelser, og formål og vilkår gitt i opprinnelige individuelle tillatelser gjelder fremdeles. Dispensasjon fra forskrift kan være gitt individuelt etter § 5 bokstav a, b, c, e (hvis trasé sammenfaller) eller f, samt § 6.

Begrunnelse for vedtaket: Endring av felles trasé som gjelder nyttekjøring med snøscooter for tidligere tillatelser gitt i området. Vedtaket anses ikke å ha større innvirkning på naturmangfoldet dersom den samlede kjøringen holdes på et moderat nivå og vilkårene gitt i den enkelte tillatelse overholdes.

Det oppfordres til å vise hensyn til skigåere der det er overlapp med skiløypa (ca 1 km fra Seljeåsen parkering). Unngå gjerne snøscooterkjøring når mange går på ski, spesielt søndager kl. 10-15.

Det ble også behandlet et forslag om å tillate kjøring fra Sternesvegen langs Bønnbekken under kraftlinjene opp til Hersjøkjølen, men dette er ikke godkjent (se kartet i figur 2 i vedtaket).Oppdatert: 15.01.2019 16:27
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook