Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Offentlig ettersyn og høring - detaljregulering Havernesset del av gbnr. 64/12 m.fl PlanID 2018-000-5
Hopp til hovedinnhold

Offentlig ettersyn og høring - detaljregulering Havernesset del av gbnr. 64/12 m.fl PlanID 2018-000-5

 I henhold til plan- og bygningsloven §12-10 og §5-2 legges forslag til detaljregulering Havernesset gbnr. 64/12, 63/257 m.fl., PlanID 2018-000-5 ut til  offentlig ettersyn og sendes ut på høring.

I henhold til plan- og bygningsloven §12-10 og §5-2 legges forslag til detaljregulering Havernesset gbnr. 64/12, 63/257 m.fl., PlanID 2018-000-5 ut til  offentlig ettersyn og sendes ut på høring  etter 1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker den 26.03.19 , sak PS 14/19. 
Under ligger plandokumentene og saksframlegg og politisk protokoll ifm. 1.gangs behandling i planutvalget.Plankart Havernesset A2 M1000 planforslag revidert 06.02.2019.pdfPlankart Havernesset A2 M1000 planforslag revidert 06.02.2019.pdf


Høringsuttalelse til reguleringsarbeidet kan rettes til Selbu kommune, Plan, areal og teknikk, Gjelbakken 15, 7580 Selbu, eller sendes elektronisk til postmottak@selbu.kommune.no.

 

Alternativt kan høringsmerknad avgis her via elektronisk høringsskjema​​

 

Frist for å komme med merknader eller høringsuttalelser til planforslaget settes til 12.05.19.


​​
Oppdatert: 28.03.2019 16:48
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook