Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Offentlig ettersyn og høring - detaljregulering Granby boligfelt i Selbu, del av gbnr. 63/3 m.fl
Hopp til hovedinnhold

Offentlig ettersyn og høring - detaljregulering Granby boligfelt i Selbu, del av gbnr. 63/3 m.fl

 Etter vedtak i det faste utvalget for plansaker den 29.08.17, sak 39/17, legges forslag til detaljregulering for Granby boligfelt, del av gårds- og bruksnummer 63/6 m.fl ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Plankart Granby boligfelt - høringsversjon sist revidert 04.09.17.pdfPlankart Granby boligfelt - høringsversjon sist revidert 04.09.17.pdf

Planbestemmelser Granby boligfelt sist revidert 04.09.17.pdfPlanbestemmelser Granby boligfelt sist revidert 04.09.17.pdf

Planbesrkivelse Granby boligfelt.pdfPlanbesrkivelse Granby boligfelt.pdf

4. ROS Granby boligfelt.pdf4. ROS Granby boligfelt.pdf

3. Oversiktskart Granby boligfelt.pdf3. Oversiktskart Granby boligfelt.pdf

5. a) VA-plan Granby boligfelt.pdf5. a) VA-plan Granby boligfelt.pdf

5. b) VA-notat Granby boligfelt.pdf5. b) VA-notat Granby boligfelt.pdf

Støyutredning Granby boligfelt.pdfStøyutredning Granby boligfelt.pdf

Saksframlegg 1.gangs behandling planutvalget 29.08.17.pdfSaksframlegg 1.gangs behandling planutvalget 29.08.17.pdf

Politisk protokoll etter behandling i planutvalg 29.08.17.pdfPolitisk protokoll etter behandling i planutvalg 29.08.17.pdf

Plankart områderegulering Øystrand- Garberg vedtatt juni2016.pdfPlankart områderegulering Øystrand- Garberg vedtatt juni2016.pdf

reguleringsbestemmelser områderegulering Øystrand- Garberg vedtatt juni2016.pdfreguleringsbestemmelser områderegulering Øystrand- Garberg vedtatt juni2016.pdf

Detaljreguleringsforslaget er første trinn i utbygging i henhold til områderegulering Øystrand-Garberg, vedtatt i kommunestyret juni 2016.
 

Vedlagte plankart og bestemmelser til planforslaget detaljregulering Granby boligfelt er revidert i henhold til politisk behandling i planutvalget 29.08.17, sak 39/17, se vedlagte politiske protokoll.

Plankart og planbestemmelser for områderegulering Øystrand - Garberg  er vedlagt, da dette er siste vedtatte overordnede plan for utarbeidelsen av detaljregulering Granby boligfelt.

Høringsuttalelse kan sendes til postmottak@selbu.kommune.no eller rettes via brev til Selbu kommune, plan, areal og teknikk, Gjelbakken 15, 7580 Selbu.

Alternativt kan høringsuttalelse avgis her via elektronisk høringsskjema

 

Høringsfristen er satt til 29.10.17

Oppdatert: 15.09.2017 09:03
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook