Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Offentlig ettersyn og høring - reguleringsplan Samstad Nordre gbnr. 138/1 ved Sørungen
Hopp til hovedinnhold

Offentlig ettersyn og høring - reguleringsplan Samstad Nordre gbnr. 138/1 ved Sørungen

 Etter vedtak i det faste utvalget for plansaker den 17.01.17, sak 4/17, legges forslag til reguleringsplan for Samstad Nordre ved Sørungen, gårds- og bruksnummer 138/1 ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring.

Hyttefelt Samstad Nordre_plankart_A0_M1000_planforslag 05.12.2016.pdfHyttefelt Samstad Nordre_plankart_A0_M1000_planforslag 05.12.2016.pdf

Hyttefelt Samstad Nordre_reguleringsbestemmelser_planforslag 05.12.2016.pdfHyttefelt Samstad Nordre_reguleringsbestemmelser_planforslag 05.12.2016.pdf

Hyttefelt Samstad Nordre_planbeskrivelse_planforslag 05.12.2016.pdfHyttefelt Samstad Nordre_planbeskrivelse_planforslag 05.12.2016.pdf

Befaringsrapport Sametinget.pdfBefaringsrapport Sametinget.pdf

saksframlegg til 1.gangs behandling planutvalg.pdfsaksframlegg til 1.gangs behandling planutvalg.pdf

politisk protokoll etter 1.gangs behandling.pdfpolitisk protokoll etter 1.gangs behandling.pdf

 

 

Frist for å komme med høringsuttalelse til planforslaget settes til 03.03.17, og kan sendes til postmottak@selbu.kommune.no eller rettes via brev til Selbu kommune ved plan, areal og teknikk, Gjelbakken 15, 7580 Selbu.

 

Alternativt kan merknader til planarbeidet rettes via elektronisk høringsskjema

Oppdatert: 19.01.2017 15:37
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook