Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Offentlig ettersyn og høring - reguleringsplan Svenngardsflata boligfelt, gnr./bnr. 49/1
Hopp til hovedinnhold

Offentlig ettersyn og høring - reguleringsplan Svenngardsflata boligfelt, gnr./bnr. 49/1

 Etter vedtak i det faste utvalg for plansaker den 26.01.16, legges forslag til reguleringsplan Svenngardsflata boligfelt ut til offentlig etersyn og sendes ut på høring

planbeskrivelse Svenngardsflata datert 12.10.15.pdfplanbeskrivelse Svenngardsflata datert 12.10.15.pdf

plankart sist revidert 18.12.15.pdfplankart sist revidert 18.12.15.pdf

planbestemmelser Svenngardsflata sist revidert 18.15.12.pdfplanbestemmelser Svenngardsflata sist revidert 18.15.12.pdf

overordnet VA-plan.pdfoverordnet VA-plan.pdf 

Situasjonskart energi.pdfSituasjonskart energi.pdf 

protokoll etter 1.gangs behandling.pdfprotokoll etter 1.gangs behandling.pdf

 

Frist for å komme med merknader eller høringsuttalelser til planforslaget settes til 31.03.16 og kan sendes til postmottak@selbu.kommune.no eller sendes til Selbu kommune ved Plan- og kommunalteknikk, Miljø og Landbruk, Gjelbakken 15, 7580 Selbu
Merknader og høringsuttalelser også kan rettes ved  å klikke seg inn på høringsskjemaet som da sendes elektronisk.
Oppdatert: 10.02.2016 08:12
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook