Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Vedtatte Reguleringsplaner
Hopp til hovedinnhold

Vedtatte Reguleringsplaner

 Klagefrist 18.07.14

​Rødbergveien 39
Åtollen
Gjelhaugen

I hht. Plan- og bygningslovens § 12-12, kunngjøres herved Selbu kommunestyres vedtak av 16.06.2014, om godkjenning av reguleringsplanene:
 
Gjelhaugen          PlanId 20130003
Rødbergveien 39   PlanId 20130006
Åtollen                 Planid 20130005

Plandokumentene kan fås ved henvendelse til Selbu kommune.

Klageadgang
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 18.07.14. Klagen må være skriftlig, skal begrunnes, og skal nevne det vedtaket det klages over. Klagen sendes Selbu kommune, Plan og kommunalteknikk, 7580 Selbu.
Oppdatert: 27.06.2014 13:15
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook