Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - del av gbnr. 38/1 ved Holmbakken nordøst for Børsjøen
Hopp til hovedinnhold

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - del av gbnr. 38/1 ved Holmbakken nordøst for Børsjøen

 I henhold til plan-og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid på del av eiendommen 38/1 ved Holmbakken nordøst for Børsjøen i Selbu kommune.

Hensikten med planarbeidet er innregulering av inntil 10 nye tomter for fritidsbebyggelse, samt flytting av 2 eksisterende tomter. I tillegg vil det legges opp til nødvendig infrastruktur som adkomstveger og VA-løsninger for feltet.
Se vedlegg nedenfor for utdypende informasjon som situasjonskart og gjeldende planstatus for området:

Dersom det på nåværende tidspunkt skulle være innspill til planarbeidet bes det om skriftlig uttalelse innen utløpet av uke 29-2019.

Innspill sendes helst pr. epost til adressen geotydal@tydalsnett.no eller eventuelt per post til: GeoTydal AS, postboks 4, 7591 Tydal.


Oppdatert: 25.06.2019 09:11
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook