Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - revisjon av gjeldende reguleringsplan ved Moheim, Innbygda
Hopp til hovedinnhold

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - revisjon av gjeldende reguleringsplan ved Moheim, Innbygda

 I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid ved Moheim, Innbygda i Selbu kommune.

Området ved Moheim forsamlingslokale, B.Langseth arena og Innbygda skole er sist regulert i 1995 gjennom reguleringsplanen «Uglem – planident 19950004».

Siden den gang er bruken av området endret.


I regi av B. Langseth AS som tiltakshaver startes det nå et reguleringsarbeid for å revidere reguleringsbestemmelsene for denne delen av reguleringsplanen, slik at de tilpasses dagens og fremtidig bruk.

Reguleringsarbeidet omfatter følgende:
• Stadfeste arealbruk og reguleringsbestemmelser for dagens bebyggelse og fremtidig bruk innenfor det avmerkede området.

Reguleringsformål i gjeldende plan:
Moheim: Allmennyttig formål – forsamlingslokale
Innbygda skole: Offentlig bygg – undervisning
Hallområdet: Anlegg for idrett/sport/park
Planarbeidet vil ikke medføre endrede avkjøringsforhold fra FV705.
Oppstartsmøte er gjennomført med Selbu kommune.
Berørte naboer er også orientert i brevs form.

Se vedlagte brev "varsel om oppstart reguleringsarbeid Moheim Selbu 02.05.2019.pdf"  for kartutsnitt fra gjeldende reguleringsplan og området som vil bli omfattet av planarbeidet 


Dersom det på nåværende tidspunkt skulle være innspill eller kommentarer til planarbeidet bes det om skriftlig uttalelse innen utløpet av uke 21-2019.
Innspill sendes pr mail til adressen: geotydal@tydalsnett.no eller eventuelt pr post til: GeoTydal AS, postboks 4, 7591 Tydal
Oppdatert: 06.05.2019 09:44
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook