Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Varsel om oppstart gbnr. 2/5 - kolonihage Varmdal og høring planprogram
Hopp til hovedinnhold

Varsel om oppstart gbnr. 2/5 - kolonihage Varmdal og høring planprogram

 I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 og §12-9 varsles det om oppstart av detaljregulering samt melding om høring av planprogram for eiendommen gnr 2 bnr 5 i Draksten.

Formålet med planarbeidet er å regulere området til kolonihage med 20 kolonihagehytter, tilhørende tomter/parseller, parkering og lekeområde.
 

 

I kommuneplanens arealdel inngår området som arealformålet LNFR. Tiltaket faller derfor inn under forskrift om konsekvensutredning med krav om planprogram.

Planprogrammet er her: Planprogram VarmdalKolonihage.pdfPlanprogram VarmdalKolonihage.pdf

Fullstendig annonse med beskrivelse av planområdet, tiltaket , kontaktperson forslagsstiller og frist for uttalelse til kunngjøringen av reguleringsarbeidet og innspill til planprogrammet er her: AnnonseVarmdalKolonihage.docAnnonseVarmdalKolonihage.doc

 

Kommentarer/innspill rettes til Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystergaards veg 13A, 7047 Trondheim. Epost: ellen.moe@allskog.no

 

Frist for uttalelse til til oppstart av reguleringsarbeidet og planprogrammet settes til 25.05.18. 

  

Oppdatert: 13.04.2018 14:53
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook