Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Varsel om oppstart regulering gbnr. 63/257 m.fl ved Havernesset
Hopp til hovedinnhold

Varsel om oppstart regulering gbnr. 63/257 m.fl ved Havernesset

 I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid på gårds- og bruksummer 63/257 m.fl. ved Havernesset i Selbu kommune. Se vedlagte oppstartsbrev nedenfor for mer informasjon.

Planstatus:
  • Området inngår i reguleringsplan for Vikaengene - Havernesset datert 17.03.2006
  • Godkjente omdisponeringer i perioden etter planvedtak har medført at dagens situasjon og bruk av eiendommene ikke er i overenstemmelse med med formål i reguleringsplanen
Reguleringsarbeidet omfatter følgende:
 
  • Stadfeste arealbruk og reguleringsbestemmelser for dagens næringsbebyggelse og boligbebyggelse innenfor planområdet
  • Innregulering av 2 nye boligtomter beliggende på eiendommen gbnr. 63/257
 
 
Dersom det på nåværende tidspunkt skulle være innspill til planarbeidet, ber forslagsstiller GeoTydal om at skriftlig uttalelse innen utløpet av uke 17-2018.
 
Kontaktinformasjon til forslagsstiller er å finne i vedlagte oppstartsmøte.
Oppdatert: 23.03.2018 12:22
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook