Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Varsel om oppstart reguleringsarbeid - Del av gbnr 83/1 nord for Hersjøen
Hopp til hovedinnhold

Varsel om oppstart reguleringsarbeid - Del av gbnr 83/1 nord for Hersjøen

 I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid på del av eiendommen med gårds- og bruksnummer 83/1 nord for Hersjøen i Selbu kommune.

​Planstatus:

-Uregulert område

-Deler av området er avsatt til formål fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Planområdet er foreslått utvidet noe i forhold til formål avsatt i kommuneplanens arealdel, dette er nærmere kommentert nedenfor og ytterligere i oppstartsmøtereferat som er oversendt sektormyndighetene

 

Reguleringsarbeidet omfatter følgende:

-Innregulering av anslagsvis 5-8 nye tomter for fritidsbebyggelse, samt eksisterende fritidsboliger innenfor området. Planprosessen vil avklare endelig antall nye tomter.

-Adkomstveier

 

Oppstartsmøte er gjennomført med Selbu kommune. Under oppstartsmøtet ble områdeavgrensningen diskutert nærmere, og både relatert til terrengforhold/grunnforhold samt prosessen under kommuneplanens arealdels revisjon, er det vektige grunner for justering av planavgrensningen. Det varsles derfor oppstart av et noe større område enn arealplanen har avsatt til fritidsbebyggelse.

 

Referat fra oppstartsmøte er oversendt sektormyndigheter.

 

Dersom det på nåværende tidspunkt skulle være innspill til planarbeidet, bes innspill sendes til forslagsstiller GeoTydal, helst per epost til geotydal@tydalsnett.no, eventuelt per brevpost  innen 12.03.17 til

GeoTydal AS
Postboks 4

7591 Tydal

 

 

 

Oppdatert: 16.02.2017 10:21
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook