Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Varsel om oppstart reguleringsarbeid ved Granby - gbnr. 63/6 m.fl
Hopp til hovedinnhold

Varsel om oppstart reguleringsarbeid ved Granby - gbnr. 63/6 m.fl

 I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid på del av eiendommen gnr 63 bnr 6 m.fl ved Granby i Selbu kommune.

Planstatus: Området er gjennom områderegulering Øystrand- Garberg (vedtatt i kommunestyret 30.05.16) hovedsaklig avsatt til boligformål, men også avsatt til vegformål og grønnstruktur.
 
Hovedformål med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for et mindre antall boligenheter.
 
 
For ytterligere informasjon, se lenke:
 
 
Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 27.9.2016. I møtet ble det avklart at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.
 
Innspill til planarbeidet kan sendes PLAN arkitekter AS innen 25.11.2016.
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN arkitekter AS ved:
Siri Monkan tlf.: 947 90 171 eller e-post: siri@plan.no.

 

1.-Planomriss.pdf1.-Planomriss.pdf

2.-Oversitkskart.pdf2.-Oversitkskart.pdf

Oppdatert: 21.10.2016 11:24
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook