Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Varsel om planoppstart og høring og offentlig ettersyn av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030
Hopp til hovedinnhold

Varsel om planoppstart og høring og offentlig ettersyn av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

 

Formannskapet i Selbu kommune vedtok i møte den 07.02.2017, PS 14/17 å sende forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 ut på høring og legge den ut til offentlig ettersyn. Dette gjøres i henhold til plan- og bygningslovens (pbl.)  §4-1 jfr. §§11-2 og 11-12 til 11-15.
 
 
Ordlyden i saksframlegget i Formannskapets PS 14/17 lyder slik:
Kommuneplanens samfunnsdel er utarbeidet i henhold til pbl. kapittel 11. I planprogrammet skal formål med planarbeidet, videre opplegg for medvirkning, hovedtemaer og utredningsbehov synliggjøres. Forslag til planprogram skal kunngjøres senest ved melding av oppstart av planarbeidet.
Merknader til forslaget til planprogrammet kan rettes til Selbu kommune, Plan, Areal og Teknikk, Gjelbakken 15, 7580 Selbu, eller sendes elektronisk til postmottak@selbu.kommune.no.
Alternativt kan merknader avgis i skjema for elektronisk høringsuttalelse under på denne siden.

Frist til å komme med innspill til forslag til planprogram settes til søndag 26.03.17.

 

saksframlegg høringsutkast planprogram kommuneplanens samfunnsdel.pdfsaksframlegg høringsutkast planprogram kommuneplanens samfunnsdel.pdf

behandling formannskap 07.02.17 - planprogram høringsutkast.pdfbehandling formannskap 07.02.17 - planprogram høringsutkast.pdf

høringsforslag planprogram kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030.pdfhøringsforslag planprogram kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030.pdf

 Skjema elektronisk høringsuttalelse

 

Oppdatert: 28.02.2017 20:39
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook