Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Vedtak mindre endring del av reguleringsplan Vikaengene - Havernesset, PlanID 2005-000-1
Hopp til hovedinnhold

Vedtak mindre endring del av reguleringsplan Vikaengene - Havernesset, PlanID 2005-000-1

 Det faste utvalg for plansaker vedtok 24.06.19 i sak 31/19 mindre endring del av reguleringsplan Vikaengene- Havernesset, PlanID 2005-000-1.

saksframlegg og politisk protokoll planutvalget 24.06.19.pdfsaksframlegg og politisk protokoll planutvalget 24.06.19.pdf


 Planendringen ble behandlet ifm. søknad forlengelse av forlengelse av turveg. Vedtaket ble fattet ihht. plan-og bygningslovens §12-14 etter forutgående nabovarsel og høring.

Klageadgang

​I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages, og klagefristen er satt til 24.08.19.

Klagen må være skriftlig, skal begrunnes, og skal nevne det vedtaket det klages over.

Klagen sendes Selbu kommune, avdeling Plan, areal og teknikk, Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Klage kan også fremmes ved å sende epost til postmottak@selbu.kommune.no 

Alternativt kan klageskjema benyttes. Elektronisk klageskjema finnes her
Oppdatert: 01.08.2019 12:58
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook