Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Vedtatt Vann- og avløpsplan, Setertjernremmet hyttefelt
Hopp til hovedinnhold

Vedtatt Vann- og avløpsplan, Setertjernremmet hyttefelt

 Selbu kommune har vedtatt plan for etablering av Vannforsyning og avløp for Setertjernremmet hyttefelt, Sørungen

Vann- og avløpsplanen er et tillegg til eksisterende reguleringsplan for feltet, som er tilnærmet ferdig utbygd med fritidsboliger av lav sanitær standard.  Vann- og avløpsplanen skal sikre at oppgraderingen av hyttefeltet til full VVA standard blir gjennomført på en miljømessig god måte.

 

VA-plan Setertjernremmet - Saksframlegg.pdfVA-plan Setertjernremmet - Saksframlegg.pdf

VA-plan Setertjernremmet - Plandokument.pdfVA-plan Setertjernremmet - Plandokument.pdf

VA-plan Setertjernremmet - Plankart.pdfVA-plan Setertjernremmet - Plankart.pdf

 

Vedtaket kan påklages etter reglene gitt i plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9

Frist for å fremsette klage settes til innen 11.Desember 2017

Oppdatert: 14.11.2017 10:06

 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook