Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Offentlig ettersyn detaljregulering Damtjønna hyttefelt
Hopp til hovedinnhold

Offentlig ettersyn detaljregulering Damtjønna hyttefelt

 I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Damtjønna Hyttefelt PlanId 20070004 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i det faste utvalget for plansaker den 1.04.2014.

​Reguleringen er et endringsforslag til tidligere vedtatt reguleringsplan.

Planen med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i sakene, er elektronisk tilgjengelige på kommunens hjemmesider under ‘offentlig innsyn – saker til høring’.  Adr.: https://www.selbu.kommune.no/saker/sider/

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Selbu kommune, Plan og kommunalteknikk, innen 31.10.2014

Oppdatert: 16.09.2014 15:20
Aktuelle sider
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook