Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Vedtatte vegnavn
Hopp til hovedinnhold

Vedtatte vegnavn

 Hovedutvalg for samfunnsutvikling har nå vedtatt vegnavn.
Det er klageadgang på skrivemåte i henhold til lov om stadnamn § 10.
En eventuell klage sendes Selbu kommune innen 31.12.2016.

 
 Selbu kommune
 7580 Selbu
 
Tlf. 73 81 67 00   Fax. 73 81 67 10
postmottak@selbu.kommune.no
www.selbu.kommune.no
www.facebook.com/selbukommune
Kunngjøring av endelig vedtatte vegnavn
Hovedutvalg for samfunnsutvikling har i møter 16.06.2016 og 06.11.2016 vedtatt følgende:
Vegnavn
Fra/til
Aunåsen
Øvre veg i boligfeltet i Draksten
Aunsvingen
Nedre veg og mellomparsell i boligfeltet i Draksten
Øver
Grøtemsgrenda
Dalen på Selbustranda, nord for FV 962 Grøtemsvegen
Ner
Grøtemsgrenda
Grøtte på Selbustranda, sør for FV 962 Grøtemsvegen
Bellbakken
Veg med utgangspunkt i Monstrølia
Sirvegen
Fra FV 705 til Sirum
Sirmoen
Fra FV 705 til Sirmoen
Skoghaugvegen
Fra FV 966 Uglanvegen forbi Skoghaugen
Uthusvegen
Fra FV 973 Mosletta forbi Uthus og videre
Kammen
Fra FV 973 Mosletta til Kamløken,
ender i gnr/bnr 123/45
Myrmovegen
Veg sør for Rotlbrua, nordover frå FV 705
Litjdalsvegen
Veg ved Rolsetbrua, nordover fra FV 705
Rollsetbakken
Veg sør for Rolsetbrua, parallelt med FV705
Fredrikstad
Fra Overvikvegen til Berget
Terrassevegen
Veg opp til terrassehuset i Innbygda
Endring av eksisterende veger:
Vegnavn
Endring
Drakstvegen
Forlenges til enden av vegen
Innbygdvegen
Deles i to parseller:
- Øver Innbygdvegen: Sløyfe fra før Avelsgård til forbi Alseth
- Ner Innbygdvegen: Veg fra FV 705 nord for Garbergselva til Øver Innbygdvegen før Alseth
Veger i bolig- og hyttefelt som er under utvikling:
Bolig-/hyttefelt
Vegnavn
Svendgårdsflata
Sandekra (veg vest) og Hesttrøa (veg øst)
Botn/Dyrdalslia
Dyrdalslia (øvre veg) og Botn (nedre veg)
Gjelhaugen
Øver- og Ner Gjelhaugen
Hesthåggån
Hesthåggån
Engsetåsen
Engsetåsen (fra FV 973 Engene forbi eksisterende bebyggelse i Engsetåsen til
enden av planlagt veg)
Kolvikodden
Sjølia (veg ned mot sjøen fra FV 968)
Bakkhemvegen (veg ovenfor FV 968)
Kolvikodden (veg ovenfor FV 968, øverst)
Israelssveet
Israelssveet
Sjøbygda hyttefelt,
Eggen
Eggjavegen (veg ned mot sjøen)
Nordre Eggjabakkenn og Søndre
Eggjabakkenn (2 veger ovenfor FV 968)
Hersjøen hyttefelt
Røssvegen (veg vest)
Pålåsen (veg øst)
Kjølseth hyttefelt
Kjølset
Navnesak
Stedsnavntjenesten i Midt-Norge har reist navnesak for navnet Vågsmyra/Voksmyra/Vaksmyra, veg i boligfeltet ovenfor Overvik. Kommunen har sendt innspill med ønske om Voksmyra for riktig betoning. Endelig avgjørelse kan ventes i februar-mars 2017.
Klageadgang
Det er klageadgang på skrivemåte i henhold til lov om stadnamn § 10.
En eventuell klage sendes Selbu kommune innen 31.12.2016.
Oppdatert: 16.12.2016 12:23
Aktuelle sider
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook