Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Kunngjøringer - Husk å melde i fra om vinterskader på eng!
Hopp til hovedinnhold

Husk å melde i fra om vinterskader på eng!

 Dersom du tenker å søke tilskudd til vinterskadet eng er det et absolutt krav å melde fra til kommunen om skaden. Melding skal gis uten ugrunnet opphold, det vil si med en gang du oppdager skadene og i god tid før du utbedrer enga


Vinterskade på eng oppstår når det har vært perioder med dårlige overvintringsforhold på engarealet som skyldes klimatiske årsaker. Et vanlig eksempel på det er isbrann, der regn etterfulgt av kulde vil føre til at det dannes et islag over engarealet, noe som kan innebære at enga må fornyes.

Kommunen skal dokumentere skaden
Grunnen til melding er at kommunen skal kontrollere vinterskadet areal før du starter med utbedring. Kommunen skal bekrefte om skaden er forårsaket av klima og fastsette tilskuddsberettiget areal og kontrollere at de andre vilkårene for tilskudd er oppfylt. 

Vilkår om du skal søke tilskudd
For å ha rett til tilskudd for vinterskadet eng er det noen vilkår som må oppfylles:
•Det vinterskadede arealet utgjøre mer enn 20 % av foretakets totale engareal.
•Kommunen har ved kontroll fastslått at vinterskaden er klimatisk betinget
•Det vinterskadede arealet er utbedret

Søknadsfrist er 15. juli
Vinterskade på eng må utbedres før det kan søkes tilskudd. Utbedring av skader som har oppstått denne vinteren må skje innen 15. juni. Søknadsfristen for erstatning er en måned senere, 15. juli 2014.

Oppdatert: 20.03.2014 15:01
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook