Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Felkar'n

 Felkar'n var han som var i fjellet og hugget kvernstein.

Felkar'nBryting av kvernstein i Selbus kvernfjell pågikk gjennom flere hundre år, (anslagsvis 6 - 700 år) og frem til 1914, da støpesteinen etter hvert overtok markedet.
 
Kvernindustrien og Selbukvernens helt unike kvalitet var allment kjent langt utenfor Norges grenser og eksporten var omfattende.
 
For tidligere generasjoner var en egen gårdsmølle, i form av et kvernhus, et nødvendig driftsmiddel på ethvert gårdsbruk, der man kunne sørge for oppmaling av egen avling. Til drift av kverna var man avhengig av tjenlige bekker og vannfall. Derfor kunne man finne kvernhus langt fra egen boplass, - ofte i svært ulendt terreng.
 
Kvernsteinene, selve kverna, kom oftest fra Selbu. Kvernsteinbrytingen foregikk her langt til fjells, i vinterhalvåret. Det var her man kunne møte "Felkarenj", eller fjellkarene. I bitende kulde, i storm og uvær, arbeidde disse karene høsten og vinteren igjennom i de åpne steinbruddene.
 
Her ble også steinblokkene tilmålt og grovhogget, - før de tidlig om våren ble transportert ned til bygda med hest og slede for videre bearbeidelse, salg og eksport.
 
Det er disse sliterne, som arbeidde og levde under ekstreme, kummerlige og nøysomme forhold inne i fjellheimen, som man vil hedre og minnes med dette monument. Monumentet er plassert ved rådhuset i Selbu.
 
Kunstner: Kristoffer Leirdal.
Tekst: Kjell Pedersen.
Foto: Bjarne Lein
 
 
 
Oppdatert: 25.01.2011 14:50
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook