Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Jernvinner

 

I den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden er det pr. januar 2011 registrert 94 kulturminner fordelt på 64 lokaliteter i Selbu. Av disse er 64 kulturminner automatisk fredet (datert til før 1537), vesentlig helleristninger, samiske gammetufter og tjæremiler samt bygdeborgene på Gullset og på Hoøya i Selbusjøen. Men ikke alle kulturminner er ennå lagt inn i basen. Blant annet ligger alle de 50 hittil kjente jernframstillingsanleggene i kommunen for tur. Ytre kjennetegn for mange av de kjente anleggene i Selbu, såkalte rosettanlegg, tyder på storstilt utvinning av jern i den eldste jernframstillingsfasen i Trøndelag, ca. 0-500 e.Kr. Dette stemmer overens med C14 dateringer fra ei jernvinne som ble undersøkt i forbindelse med neddemmingen av Østrungen, som viser bruk i eldre jernalder. En fin oversikt over jernvinnas historie i Neadalen ble utgitt i 2009.
Oppdatert: 07.03.2011 15:42
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook