Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Mer om kommunen - Kulturminner
Hopp til hovedinnhold

Kulturminner i Selbu

 Selbu er kjent for Selbustrikking og Selbuvotten. Men Selbu har mye mer å by på. Innenfor kommunegrensene har det ferdes og bodd folk i uminnelige tider. Sporene etter fortiden ligger rundt omkring oss i landskapet.

I den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden er det pr. januar 2011 registrert 94 kulturminner fordelt på 64 lokaliteter i Selbu. Av disse er 64 kulturminner automatisk fredet (datert til år 1537), vesentlig helleristninger, samiske gammetufter og tjæremiler samt bygdeborgene på Gullset og på Hoøya i Selbusjøen. Men ikke alle kulturminner er ennå lagt inn i basen.
 
I den arkeologiske gjenstandsdatabasen som ligger på nettet kan du finne ut hvor det er gjort funn av arkeologiske gjenstander i Selbu. Skriv Selbu i søkefeltet og hak til høyre for VM på linjen under. Da kommer alle treff hvor Selbu er nevnt i teksten i den arkeologiske funnkatalogen til NTNU-Vitenskapsmuseet (VM) opp. Trykker du videre på den blå teksten under Museumsnr. får du opp funnopplysningene for hvert enkelt funn.
www.kulturminnesok.no finner du kartfesting av registrerte kulturminner. Dessverre er det ikke unike beskrivelser av hver enkelt lokalitet, men du kan i alle fall se hvor det er gjort registreringer.
Oppdatert: 07.03.2011 15:42
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook