Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Om offentlig innsyn
Hopp til hovedinnhold

Om offentlig innsyn

 Alle våre saksdokument vil være tilgjengelige for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi slikt innsyn.

Innsyn

 
Retten til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentleglova​. Alle våre saksdokument vil være tilgjengelige for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi slikt innsyn. Kreves innsyn i dokument unntatt offentlighet vil det likevel bli vurdert å gi helt eller delvis innsyn.
  

Offentlig postjournal

 
Postjournalen inneholder en oversikt over all post sendt til og fra kommunen. 
 
Vi publiserer ingen tekstdokumenter i postjournalen, kun registreringene. Men det er mulig å bestille innsyn i tekstdokumentene.
 
Postjournalen blir tilgjengelig 3 mnd tilbake i tid.  For innsyn i eldre dokumenter ta kontakt med arkivet på e-post:
postmottak@selbu.kommune.no eller på telefon 73 81 67 00.
 

Hvordan kreve innsyn?

Fra postjournalen kan man bestille innsyn direkte. Klikk på tittel og du vil da få mere info om denne registreringen, her er det også mulighet for å bestille innsyn.
 
Ønsker du innsyn i hoveddokument og vedlegg bestill kun innsyn i journalpostens dokument nr 1. Om du ønsker innsyn i kun ett eller flere vedlegg bestill innsyn i de dokumentene du ønsker.
 
I henhold til offentleglova § 28 kan krav om innsyn også rettes på annen måte, muntlig så vel som skriftlig til Selbu kommune. Kravet bør likevel være rettet mot en bestemt sak eller en spesifikk type saker.

Saksbehandlingstid

Krav om innsyn skal i hht offentleglova § 29 besvares uten ubegrunnet opphold. Hvis svar ikke er mottatt i løpet av fem virkedager er dette å regne som et avslag som kan påklages. Klageinstans vil være Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Avslag – klage

Et eventuelt avslag på krav om innsyn vil komme skriftlig og vil ha henvisning til aktuell lovbestemmelse for avslaget, samt opplysning om 3 ukers klagefrist jamfør forvaltningsloven § 29. Selve klageprosessen er nærmere beskrevet i offentleglova §§ 31 og 32.

Bruk av offentlig informasjon

Informasjonen det er gitt tilgang til etter offentlighetsloven eller annen lovgiving som gir rett til innsyn i offentlig virksomhet, kan brukes til ethvert formål så fremt ikke annen lov eller retten til en tredjeperson er til hinder for det. Offentleglova § 7.
 
 

​​
Oppdatert: 21.02.2019 15:42
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook