Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Aktuelt - Frikort helsetjenester 2017
Hopp til hovedinnhold

Frikort helsetjenester 2017

 Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

 

HELFO-frikort-for-helsetjenester.jpg
 
Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd. 
Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen.

 

Ordningen med frikort egenandelstak 1 er allerede automatisert, og fra nyttår ble også ordningen for frikort egenandelstak 2 automatisert.
I frikort egenandelstak 2 inngår egenandeler for:
• undersøkelse og behandling hos fysioterapeut med driftstilskudd eller fastlønnet fysioterapeut i kommunen
• enkelte former for tannbehandling
• opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak
• behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet
Dette er nytt fra 1. januar 2017:

• Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.
• Egenandelstaket for frikort egenandelstak 2 for 2017 er 1990 kr.
• Har du betalt for mye, blir beløpet du har krav på automatisk tilbakebetalt.
• Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet fra 12 til 16 år.
• Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut - unntatt barn under 16 år og personer med yrkesskade. Dette ble vedtatt av Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017.
• Du kan selv følge med på sine registrerte egenandeler ved å logge inn helsenorge.no.

Frikort egenandelstak 1 – nytt egenandelstak for 2017: 2 205 kroner
I frikort egenandelstak 1 inngår egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.
Dette frikortet får du automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over 2 205 kroner i egenandeler i 2017.

Mer informasjon på finnes på helsenorge.no/frikort

Oppdatert: 05.01.2017 14:42

 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook