Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Aktuelt - Kartlegging av fritidseiendommer
Hopp til hovedinnhold

Kartlegging av fritidseiendommer

 Brannsjefen i Stjørdal og Selbu ved Brann- og redningstjenesten vil innføre feiing og tilsyn med alle hytter og fritidsboliger, setervoller, skogskoier etc. i kommunen i hht Forskriften fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Det er et krav fastsatt i Forskrift om brannforebygging.
 
Det er sendt ut skriv og skjema til samtlige eiere av fritidseiendommer/hytter/setervoller etc. i kommunen. 
Frist for å gi tilbakemelding er satt til 01.12.18.
 
Hvis noen ikke har mottatt skrivet på altinn kan skjemaet sees her.
​ 
 
 
Følg denne linken for elektronisk registreing:  ​Registreringsskjema 
 
 
​​​
Oppdatert: 29.10.2018 15:29
Aktuelle sider

 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook