Anbud brøyting og strøing kommunale veger og plasser 

Anbud brøyting og strøing kommunale veger og plasser 

Brøyting og strøing av kommunale veger og plasser er ledig fra høsten 2020. Kontraktene inngås for 5 år. 
Anbudsgrunnlaget utleveres på skriftlig forespørsel (mail) til: stale.selboe@selbu.kommune.no Anbudet er også kunngjort på: www.doffin.no  ref. kunngjøring 165442 
For frister og forutsetninger for øvrig vises til anbudsgrunnlaget.