Anleggsarbeider på Fuglem – redusert fremkommelighet

Anleggsarbeider på Fuglem – redusert fremkommelighet

Fra og med mandag 24.august og noen uker fremover vil det pågå anleggsarbeider langs Brennvegen på Fuglem som medfører at vegen blir stengt.

Det må derfor påregnes noe redusert fremkommelighet, men det blir skiltet omkjøring. Arbeidene består i å legge nye vann- og avløpsledninger.

For spørsmål kan kontaktes Selbu Kommune.