Åpning av grunnskolen i Selbu

Åpning av grunnskolen i Selbu

Øverbygda skole og Selbustrand skole åpner for å ta imot elever mandag 11.mai.
Bell skole og Selbu Ungdomsskole åpner for å begynne å ta imot elever fra og med tirsdag 12.mai.

Det vil gå ut informasjon til foreldre/foresatte fra den enkelte skole som de hører til, om hvordan skoledagen blir.

Det skal være trygt å komme tilbake til skolen igjen. Vi har fått gode erfaringer etter gjenåpningen av barnehagene og barneskolene, og vi er godt forberedt på å ta imot elevene på 5.-7. trinn og 8.-10.trinn.

Vi er glad for at vi kan starte skoledagen igjen og vi skal sørge for at elever, foreldre og ansatte blir tatt godt vare på i fortsettelsen også. Vi vil også takke elever, foreldre og ansatte som over lang tid har gjort en så god innsats for å holde læringstrykket oppe i en annerledes skolehverdag. Vi kan heldigvis nærme oss en mer normal skoledag og hverdag.

Smittevernveiledere