Barne- og ungdomsarbeidernes dag

Barne- og ungdomsarbeidernes dag

Barne- og ungdomsarbeiderne har fått sin egen merkedag!
Gratulerer med dagen til alle barne- og ungdomsarbeidere. Vær stolt av den utdanningen du har, og fortsett med den viktige og gode jobben du gjør. 

Tømra og Innbygda barnehage markerer dagen med «Kaffe-to-go» til foresatte. 
Barne- og ungdomsarbeideren jobber med omsorg, lek og læring for barn og ungdom i alderen 0-18 år.

Ungdomstillitsvalgt Brynhild Johnsen og plasstillitsvalgt Elisabeth Grøtte Kiltvik fra Fagforbundet Neadalen er stolte av at barne- og ungdomsarbeiderne har fått sin egen merkedag for første gang.

Vanlige arbeidsoppgaver for en barne- og ungdomsarbeider:

  • tilrettelegge for at barn og unge har reell innflytelse i eget liv gjennom å lytte, veilede, undre seg sammen, leke og la barna ta egne valg innenfor trygge rammer
  • sørge for at barn og unge opplever en meningsfull hverdag, gjennom å se hvert enkelt barn, delta i leken og gjøremålene deres, inkludere dem i planlegging og hverdagsaktiviteter og skape et sosialt fellesskap ut fra deres egne interesser
  • skape relasjoner med barna og lage plasser der barna møter tillit og inspirasjon til å utvikle seg individuelt og sosialt, og får erfare verden gjennom lek, utforsking og læring

 

Beskrivelsene er hentet fra utdanning.no