Bortfall av vann i Øverbygda

Bortfall av vann i Øverbygda

Kl. 1545: Det er fortsatt vannmangel i Øverbygda grunnet rørbrudd, da feilen ikke er lokalisert. Men, det kjøres vann over anlegget fra andre vannbasseng, slik at enkelte områder vil få vannet tilbake litt etterhvert. De som bor i lengst oppe i Øverbygda, Rollset, vil få vannet sist tilbake.