Brudd på hovedvannledning

Brudd på hovedvannledning

Det er brudd på hovedvannledning i området Selbustrand. Det arbeides med å rette feilen. Foreløpig usikkert hvor lang tid det tar.