Coronaviruset

Coronaviruset

Virussykdommen er ikke kommet til Norge ennå og sjansen for å få smitte til Norge er fortsatt liten. Smittesituasjonen og eventuelle smitteverntiltak vurderes fortløpende av kommuneoverlegen, og vi vil støtte oss på WHOs vurdering internasjonalt og Folkehelseinstituttet (FHI) nasjonalt.

Hva kan du selv gjøre?

Husk at generelt vil luftveissykdom gi mindre smitte ved enkle forhåndsregler som:

·        Være nøye med håndhygienen

o   Vask hendene med såpe og vann, evt. antibac etter kontakt med mulig smittekilde.

·        Unngå å hoste og nyse på andre

o   Host eller nys i tørkle eller i albuen

o   Hold avstand

 

Status så langt fra Verdens helseorganisasjon (WHO)

Viruset gir en luftveissykdom med feber, hoste og noen utvikler lungebetennelse. De fleste blir lettere syk. Per dags dato (27 januar) er 4000 blitt smittet og over 80 er døde.

Viruset har smittet fra dyr til mennesker, og det har forekommet smitte fra menneske til menneske. Smittekilden var opprinnelig et dyr på sjømatmarkedet i Wuhan i Kina, der de fleste smittede er. Enkeltpersoner har tatt med seg viruset til andre land som Thailand, Sør-Korea og Japan, og ifølge media også Australia og USA. Antall smittede øker fortsatt i Kina, og myndighetene der har satt i gang omfattende tiltak for å begrense reiseaktivitet til og fra Wuhan og andre byer i samme del av landet.

Vi venter på nærmere kunnskap om virusets egenskaper:

·        Alvorlighetsgraden av viruset (hvor farlig er det for den enkelte)

·        Hvor lett smitter det

·        Smittevei (via kontakt, dråpe eller luft)

·        Videre utvikling av trusselbildet globalt og nasjonalt