Det må fortsatt forhåndsbestilles time ved legebesøk

Det må fortsatt forhåndsbestilles time ved legebesøk

Ytterdøra ved legekontoret er ikke lenger stengt - dette for å unngå at folk blir stående ute og fryse.
MEN: Vi har fortsatt en pågående pandemi, og legekontoret er bare åpent for personer som har FORHÅNDSBESTILT time.
Ber derfor om at INGEN oppsøker Selbu legekontor uten å ha gjort avtale om dette på forhånd.

https://www.selbulegekontor.no/