Dialogmøte mellom festarrangører, politi og kommune

Dialogmøte mellom festarrangører, politi og kommune

På bakgrunn av nye retningslinjer for arrangement, inviteres festarrangører i Selbu og Tydal til et dialogmøte med politi og kommune.

Når og hvor
Mandag 15. november kl. 19:00 i Selbu rådhus.

Påmelding innen 11. november

Skjema for påmelding