Egenbereredskap

Egenbereredskap

Har du tilgang til vann, mat, vann, varmekilde, medisiner m.m. for å klare deg hjemme i minst tre døgn?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har her tips til hva man kan gjøre/hva man bør ha lager av til enhver tid i tilfelle mangel på tilgang til vann, mat, vann, varmekilde m.m. 

Dette bør du ha hjemme: sikkerhverdag.no

DSB