Eiendomsskatt 2020

Eiendomsskatt 2020

Liste over utskrevet eiendomsskatt 2020 er lagt ut til offentlig gjennomsyn i Selbu rådhus og på kommunens hjemmeside i tre uker fra 27.01.2020. Jfr eiendomsskattelovens § 15